Ecologisch veldwerk en advies

.

Over Ons

Fauna Futura is ecologisch adviesbureau...
lees verder
.

Diensten

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u...
lees verder
.

Expertisen

Fauna Futura is gespecialiseerd in...
lees verder

Fauna Futura heet u van harte welkom op deze site.

Ecologie maakt neemt een steeds belangrijker plaats in binnen onze samenleving. Flora en fauna raken meer en meer in de verdrukking door bouwprojecten, industrialisatie, wegenaanleg enzovoorts.

Ondernemers willen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de natuur ontzien. Nederlandse en Europese  wetgeving helpt daarbij.

Bouw-, verbouw - en aanlegwerkzaamheden dienen behalve aan de bouwwetgeving ook aan Natuurwetgeving en het actuele beleid te voldoen.

Fauna Futura helpt u om voor uw projecten te onderzoeken welke maatregelen voor de flora en fauna nodig zijn en welke ontheffingen van de wetgeving aangevraagd moeten worden.

Fauna Futura is u graag van dienst bij het inventariseren van de ecologische gevolgen van projecten en bij het opstellen van beleidsadviezen voor de uitvoering van projecten.

Het in kaart brengen van de gevolgen van bouw- en sloopprojecten kan helpen bij een goede afweging en besluitvorming.

Fauna Futura doet onderzoek naar ecologie, met name de fauna. Het onderzoek richt zich op vleermuizen, muizen, amfibieën, reptielen en stadsvogels.

Wanneer u een andere soortgroep wilt laten onderzoeken, dan kunt u contact opnemen met het bureau: er wordt met andere zzp-ers samengewerkt.